Vores fundament


Human Connect tilbyder en række unikke fordele:


  • Grundig rekrutteringsproces: Vores gennemtestede og særdeles grundige rekrutteringsproces, baseret på erhvervspsykologisk ekspertise, sikrer, at vi finder de bedste kandidater til jeres behov.
  • Helhedsorienteret tilgang: Kombinationen af rekrutteringsekspertise, psykologiske tests og coaching sikrer en holistisk vurdering af kandidaterne, hvilket øger chancerne for succesfuld integration og langvarig tilfredshed.
  • Juridisk rådgivning: Vores specialist i ansættelsesret, sikrer, at alle juridiske aspekter bliver korrekt håndteret og kan spørges til råd til enhver tid, hvilket giver ekstra tryghed og sikkerhed.

Vores rekrutteringsforløb

Sourcing og indledende samtaler

Et stærkt kandidatfelt er en afgørende faktor for om vi finder frem til den helt rette kandidat. Det er ikke altid let at tiltrække de rette kandidater, hvorfor vi laver en omfattende search, der sikrer et stærkt kandidatfelt. Herfra udvælges de relevante kandidater til et første kompetencebaseret interview, der er med til at afdække deres evner og kompetencer i forhold til stillingen. 

En af de mest afgørende tidspunkter med betydning for om rekrutteringsforløbet bliver vellykket, er den indledningsvise forventningsafstemning og profilanalyse. Hvis ikke vi forstår jeres unikke situation og præcis hvilken rolle i ønsker at få udfyldt, er vi ikke klædt godt nok på til at finde den rette kandidat. Det betyder, at vi sammen med ansættende leder og andre nøgleintressenter bruger god tid på at få klarlagt den ønskede profil, og identificere organisationens behov. Her har vi god erfaring med at inddrage fremtidige kollegaer eller kommende medarbejdere, som en aktiv del i processen af at forstå den ønskede profil, og hvilket team denne skal kunne indgå i.  

Testinterview

1. præsentation

Baseret på de indledende samtaler udvælges, i samråd med kunden, hvilke kandidater der skal inviteres til 1. præsentation. Det er altid vigtigt for os at gøre beslutningstagningsprocesserne så håndgribelige som muligt, ved at være informative og grundige, uden at blive upræcise. Efter afholdes af 1. præsntation udvælges, hvilket kandidater der skal gå videre til næste del af processen. 

Det er vigtigt at have et godt vurderingsgrundlag når den endelige kandidat skal vælges. Gennem både personligheds-, færdigheds- og kognitive tests, kan vi få et bedre billede af den enkelte kandidats styrker og mulige udfordringer. Vi er eksperter i brugen af den evidensbaserede personlighedstest NEO-PI-3, som kan give et dybdegående og nuanceret billede af den enkelte kandidat og deres kvalifikationer. 

2. præsentation

Finalekandidaterne inviteres til 2. præsentation med ansættende leder/ansættelsesudvalget, hvor vi bliver endnu klogere på deres kvalifikationer og match med organisationen. Baseret på de indledende samtaler og testning har vi mulighed for at gå spadestikket dybere og få en endnu større forståelse af kandidaterne. Vi har også stor erfaring med at introducere cases ved 2. præsentation. 

Udvælgelse og referencetagning

Baseret på de mange forskellige informationskilder, oplevelser og indtryk gennem rekrutteringsprocessen udvælges den ønskede kandidat. Når den endelige kandidat er valgt, indhenter vi minimum tre kvalificerede referencer, for yderligere at kvalificere kandidaten og sikre, at det er det helt rette match. 

Onboarding og udvikling

Efter den rette kandidat er valgt, er det mindst ligeså vigtigt at sikre en god opstart og onboaringsproces. Som rekrutteringskonsulenter har vi fået et indgående indblik i og kendskab til både institutionen og den nye medarbejder, hvilket gør os til de oplagte sparringspartnere i den videre proces. Vi hjælper med at skabe en konkret onboardingsproces, der sikre øget motivation, engagement og mindsket time-to-performance. Det fremmer den bedst mulige opstart for både de eksisterende og den nye medarbejder, så I hurtigt kan komme i gang med at skabe de ønskede resultater.

Kontakt os direkte

Allan Karsberg

Telefon: +45 21 13 21 69

Hanna El-Kholy

Telefon: +45 51 30 34 40

Hanne Mygind

Telefon: +45 21 63 40 49